VILL DU ATT DITT BARN SKA GÅ PÅ FÖRSKOLAN VILDA VÄSTER?

Om du är intresserad av en plats hos oss ber vi dig att först läsa igenom vad en föräldrakooperativ förskola innebär. När du tackar ja till en plats på Vilda Väster betyder det att du är beredd att ta ett lite större ansvar och engagera sig i förskolan på olika sätt under den tid ditt barn går här.

För att bli registrerad i vårt kösystem vänligen fyll i anmälningsblanketten. En förnyelseanmälan skickas ut i slutet av året om ni inte blivit tilldelad en plats på förskolan.

Intagning av nya barn sker vanligtvis en gång per år, i augusti, och detta meddelas under föregående vår. Intagning görs baserat på kötid och vi tillämpar syskonförtur. Ibland behöver även hänsyn tas för att uppnå en jämn fördelning av åldrar i vår barngrupp.

Varje höst görs ett utskick via e-post för att bekräfta intresset och uppdatera vår kö. Under våren (vanligtvis april) kontaktar vi de vårdnadshavare som står på tur om det skulle finnas lediga platser till hösten. Det händer också att det blir lediga platser under terminerna och då kan vi komma att kontakta er med kortare varsel. Vi har en relativt lång kö och det finns därför inga garantier för en plats.

BESÖKSDAGAR

Under våren 2022 planeras 1-2 besöksdagar, datum och tid publiceras på hemsidan i början av året. Vi vill gärna att ni tar er tid och besöker oss under någon av dessa besöksdagar för att få en bättre inblick i verksamheten innan ni väljer oss. Det finns oftast ingen möjlighet att besöka oss i efterhand.

AVGIFTER

Vi tillämpar samma avgifter som gäller för den kommunala förskolan, och därmed gäller maxtaxa även hos oss. Det innebär att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i avgift.

RÄTT TILL OMSORG

Förskolan Vilda Väster erbjuder omsorg under den tid som vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar, inklusive restid till och från arbetet/skolan. Just nu är våra öppettider 7.30 – 17.00. Vi följer samma regler som gäller för den kommunala förskolan. För föräldralediga och arbetslösa och arbetssökande gäller särskilda bestämmelser.