Grunden för ett livslångt lärande

Näringsriktig hemlagad ekologisk mat serveras dagligen

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" (Ur Läroplan för förskolan Lpfö 18)

Vi på förskolan Vilda Väster erbjuder en allsidig pedagogisk verksamhet med förskolans läroplan som grund för det livslånga lärandet. Vi delar in barnen i mindre grupper för att lättare kunna ta till vara varje barns intressen och förmågor. Varje barn ska ha rätt att utvecklas i en harmonisk och förberedd miljö efter egen mognad, vilket blir det första steget i lärandet.

Förskolan arbetar aktivt med frågor som rör natur och hälsa och har skapat sin profil - Hälsa och Natur i ur och skur – kring dessa teman. Denna inriktning syftar till att främja ett helhetstänk hos barnen och en förståelse för att natur och människor är del av samma system och att det vi gör mot/för naturen har påverkan på vår egen hälsa. Vi besöker ofta havet och stranden som bara är 5 minuters promenad från förskolan och vid längre utflykter använder vi oftast vår elcykel istället för att åka buss. Vidare lägger vi stor vikt vid fysisk aktivitet för barnen och möjligheten att få utveckla sin grovmotorik. Det gör vi bla genom utflykter till skridskobana, simhall samt till närliggande sporthall där vi kan prova på allt från fotboll och innebandy till cricket.

Målsättningar

Vi vill att barnen ska skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse. Detta utgör både innehåll och metod i vår strävan att främja barns utveckling och lärande.

Genom förskolans miljö vill vi uppmuntra barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen.

Vi strävar efter att varje barn ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt lära sig att vilja hjälpa andra medmänniskor.

Genom att arbeta med reellt inflytande vill vi att barnen ska känna att vi vuxna lyssnar och tror på dem och deras förmågor, att det de har att säga är viktigt och att det tas tillvara i vårt arbete.

Vi strävar efter att varje enskilt barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och inte minst lär sig att ta ansvar för sina egna handlingar.

Värdegrund

Utklädning till vilda och mindre vilda djur

Vi tar med bestämdhet avstånd från alla tendenser till trakasserier och kränkande beteende. Verksamheten på förskolan ska präglas av att alla barn har lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Vår vision är att alla barn ska lyckas!

Våra värderingar går i linje med Lpfö 98, FN:s barnkonvention och Malmö Stads policy. Förskolechefen har det yttersta ansvaret men alla anställda har ett gemensamt ansvar för att visionen ska upprätthållas. Vi har handlingsplaner för kriser och svåra skador, om ett barn skulle försvinna, om ett barn utsätts för övergrepp. Vi har även en s k likabehandlingsplan.


Veckorutiner

Under veckorna har vi schemalagda pedagogiska aktiviteter enligt följande upplägg:

Måndagar
Kompisklubben för de äldsta barnen. Övriga barn får möjlighet till sång, dans, musik och rytmik.

Tisdagar
Barnen arbetar i projektgrupper med olika teman.

Onsdagar
Miniröris och gymnastik beroende på ålder.

Torsdagar
Barnen arbetar i projektgrupper med olika teman.

Fredagar
Utflykter till stranden eller lekplatser i vårt närområde. Vi har även heldagsutflykter med matsäck och går iväg på teaterbesök och liknande aktiviteter.

Dagliga rutiner

"Förskolan ska erbjuda barnen en, i förhållande till deras ålder och vistelsetid, väl avvägd dagsrytm och miljö. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus" (Ur läroplan för förskolan, Lpfö 98)

 • 08:00 Frukost
 • 08:45 Varierande aktiviteter inomhus/utomhus
 • 09:45 Fruktstund
 • 10:00 Pedagogiska aktiviteter inomhus i små projektgrupper
 • 11:30 Lunch
 • 12:30 Små barn har möjlighet till att sova, de större barnen har högläsning
 • 13:15 Utevistelse för de stora barnen, de små barnen vaknar upp i lugn och ro till mellanmålet
 • 14:30 Mellanmål
 • 15:00 Fri lek

Förskolan följer Malmö stads öppettider.