VAD INNEBÄR FÖRÄLDRAKOOPERATIV FÖRKOLA?

Förskolan Vilda Väster bedrivs som en föräldrakooperativ förskola. Det innebär att förskolan bedrivs i privat regi som en ekonomisk förening, enligt kommunens riktlinjer. Föreningen består av vårdnadshavare till de barn som går på förskolan. Beslutande organ är föreningens styrelse, som också är huvudman för förskolan, och utgörs av sex vårdnadshavare. Personalen är i sin tur anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får föräldrarna samtidigt insyn och engageras i verksamheten. Utan föräldrarnas engagemang kan förskolan inte bedrivas. Det är därför helt avgörande att du som vårdnadshavare är beredd att ta ett lite större ansvar och engagera sig i förskolan på olika sätt under den tid ditt barn går här.

Föräldrakooperativet Vilda Väster är politiskt och religiöst obundet. Vi är tillsammans med många andra förskolor, fritids och friskolor medlemmar i arbetsgivarföreningen Fremia (tidigare Kooperativens företagarorganisation, KFO).

ENGAGEMANG

Att välja en föräldrakooperativ förskola för ditt barn innebär att du förväntas bidra på olika sätt i föreningen. Samtidigt innebär detta ett engagemang och en möjlighet att påverka och medverka till en så bra förskola som möjligt för våra barn.

Förutom att engagera sig i styrelsearbetet finns ansvarsgrupper för löpande uppgifter under året, samt ett schema för gårdsstädning. Två dagar om året träffas alla föräldrar för att tillsammans förbättra miljön på förskolan. Vi fixar trasiga leksaker, målar, städar, slänger skräp, tvättar och gör fint. Ett ypperligt tillfälle att lära känna andra föräldrar och göra någonting tillsammans för våra barn.

Dessutom träffas alla föräldrar en gång per termin; på våren när det är årsmöte (ny styrelse väljs) och på hösten vid den extra årsstämman.

Vill du läsa igenom våra stadgar? Klicka på länken nedanför för att hämta hem texten i PDF format.

Hämta hem våra stadgar