Vill du också anmäla dina barn till Vilda Västers förskolekö?

Intagning på Förskolan Vilda Väster sker enligt Malmö stads köregler samt Skollagen. Intagning sker i turordning enligt datum på anmälan.

Syskon till redan antagna barn har förtur. Detta betyder dock inte att man har en automatisk platsgaranti när familjen så önskar utan innebär en strävan efter att ge alla syskon plats så snart det är möjligt.

Fyll i anmälningsblanketten och betala sedan in köavgiften på 150 kr till bankgirokontonummer 183-2559 för att bli registrerad i vårt kösystem. Glöm inte att skriva barnets/barnens namn och födelsedatum på inbetalningen! En förnyelseanmälan skickas ut i slutet av året om ni inte blivit tilldelad en plats på förskolan.