Vill du också anmäla dina barn till Vilda Västers förskolekö?

Intagning på Förskolan Vilda Väster sker enligt Malmö stads köregler samt Skollagen. Intagning sker i turordning enligt datum på anmälan.

Syskon till redan antagna barn har förtur. Detta betyder dock inte att man har en automatisk platsgaranti när familjen så önskar utan innebär en strävan efter att ge alla syskon plats så snart det är möjligt.

För att bli registrerad i vårt kösystem vänligen fyll i anmälningsblanketten. En förnyelseanmälan skickas ut i slutet av året om ni inte blivit tilldelad en plats på förskolan.