Vad innebär föräldrakooperativ egentligen?

En föräldrakooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på Vilda Väster. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. På det här sättet får föräldrarna samtidigt insyn, ansvar och engageras i verksamheten.

Föräldrakooperativet Vilda Väster är politiskt och religiöst obundet. Vi är tillsammans med många andra förskolor, fritids och friskolor medlemmar i Kooperativens företagarorganisation (KFO).

Vilda Väster har en styrelse som består av ett antal föräldrar som väljs på ett års basis efter gällande årsstämma. En gång i månaden har styrelsen möte och diskturerar ekonomi, verksamhetsfrågor och personalfrågor. Protokoll skickas ut till föräldrarna kontinuerligt.

Två dagar om året träffas även alla föräldrar för att förbättra och/eller förändra miljön på förskolan. Vi fixar trasiga leksaker, målar, städar, slänger skräp, tvättar och gör fint. Ett ypperligt tillfälle att lära känna andra föräldrar och göra någonting tillsammans för sina barn.

Vi har för närvarande 21 barn inskrivna hos oss. Alla föräldrar träffas en gång per termin, på våren när det är årsmöte och på hösten vid den extra årsstämman. Styrelsen består av sex föräldrar som har möte en gång per månad utom i juli månad. Föräldrar hjälper till två gånger per år med storstädning av förskolan, samt gårddstädning och ansvarsgrupper.

Vill du läsa igenom våra stadgar? Klicka på länken nedanför för att hämta hem texten i PDF format.

Hämta hem våra stadgar